חדשות קשורות
אין חדשות קשורות
תפקיד בדאיאת בתוכנית


  • בחירת ספרים – נציגה של בדאיאת משתתפת בועדת בחירת ספרי התכנית
  • כתיבת הצעות לגננות ולהורים - נציגת בדאיאת משתתפת בועדה האחראית לכתבית הצעות אלה
  • התפתחות מקצועית לגננות - בדאיאת מפעיל קורסי התפתחות מקצועית לגננות על טיפוח קריאת ספרים עם ילדים ושיתוף הורים בקריאה לילדים, בתיאום עם המפקחות.
  • מפגשי חשיפה ולמידה למדריכות של משרד החינוך – בדאיאת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך וקרן גרינספון מקיים מידי שנה ארבעה ימי למידה למדריכות של משרד החינוך. במהלך ימים אלה מוצגים למדריכות ספרי התכנית והשיקולים לבחירתם. בנוסף, נישונות עם המדריכות לדרכים להעשרת ההדרכה שהן נותנות לגננות בדיקה לתכנית "מכתבת אלפאנוס".
  • מודל קהילתי – בדאיאת פועל בשיתוף פעולה עם המפקחות ורשויות מקומיות ומלווה שני יישובים באזור המשולש בהרחבת תהליך ההתפתחות המקצועית של גננות לתהליך קהילתי המשלב קריאה של ספרי פאנוס במסגרות קהילתיות מגוונות.
  • הצגות – בדאיאת מלווה שחקניות מקצועיות בהמחזה של שניים מספרי התכנית על מנת שיהיו מותאמים למטרות ולמסרים שהתכנית מבקשת להעביר.
  • תרגום חומרים פדגוגיים לעברית לשימוש במסגרות חינוכיות מעורבות – בדאיאת דואג לתרגום של ההצעות לגננות לפעילויות בזיקה לספרים לעברית לצורך הפצתן לבתי חולים ולמפקחות הפועלות באזורים הכוללים גננות ערביות ויהודיות
  • הצגת מכתבת אלפאנוס במכללות להכשת מורים – נציגה של בדאיאת מציגה מדי שנה את ספרי התכנית לצוות מסללי הגיל הרך במכללות על מנת שהצוות והסטודנטיות יוכלו ליישם את התכנית בגנים בהם הסטודנטיות מתנסות במהלך לימודיהן
  • הערכה – בדאיאת נותן ליווי אקדמי למעריכים החיצוניים של תכנית מכתבת אלפאנוס המתקיימת פעמיים בכל שנה – באמצע השנה ובסופה

 
כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי