חדשות קשורות
אין חדשות קשורות
ליצירת קשר

גב' חולוד זבאנה טנאס
רכזת תכנית "ילדי באקה"
טלפון במשרד: 6286780-04
 
 
גב' את'יר ג'נאים
רכזת אדמיניסטרטיבית של תכנית "ילדי באקה"
דואר אלקטרוני: bidayat@qsm.ac.il
טלפון במשרד: 6286780-04
 

 
כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי