חדשות קשורות
אין חדשות קשורות
כיצד נבחרים הספרים?

הספרים המשתתפים בתכנית נבחרים על ידי ועדה המורכבת מנציגי משרד החינוך, אנשי מקצוע מתחומי חינוך והתפתחות בגיל הרך ומומחים בספרות ילדים. הספרים מאושרים על ידי הפיקוח של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

לתכנית נבחרים ספרים שלהם עלילה מעניינת, עשירה ורלוונטית לחיי הילדים, איורים איכותיים ושפה תקינה, שמשולבים בהם ערכים אוניברסליים ותרבותיים וחוויות אנושיות המאפשרות שיח ופעילות עם ילדים.

 
כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי