חדשות קשורות
אין חדשות קשורות
הגישה החינוכית-חברתית

מרכזי בידאיאת שואפים להעשיר את חוויות הילדות של ילדים בחברה הערבית ולחזק את התשתית הנחוצה לילדים להצלחה ולחיים משמעותיים ומספקים בהמשך חייהם. היבט מרכזי בפעילות של בדאיאת הוא הכשרה ולווי של אנשי מקצוע ומבוגרים משמעותיים במשפחתם של ילדים והענקת חוויות מכבדות מאתגרות ומעצימות למבוגרים אלה, במטרה שהמבוגרים יעניקו חוויות דומות לילדים. הגישה החינוכית של בדאיאת מאופיינת במספר נקודות מרכזיות:
 • טיפוח רווחתם של כלל אוכלוסיית הילדים בגיל הרך, ללא התמקדות בילדים בסיכון גבוה ו/או ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • גישה אקולוגית מערכתית, לפיה חשוב ליצור שיח ערכי וחינוכי משותף במעגלים השונים בחברה בה ילדים גדלים – המשפחה, המסגרת החינוכית והקהילה.
 • גישה תואמת התפתחות, לפיה חשוב להיענות לאפיונים ולצרכים ההתפתחותיים והאישיים של כל ילדי וילדה, תוך שימת דגש על אינטראקציה איכותית בין מבוגרים לילדים ועל שיתוף ילדים בשיח.
 • גישה שיתופית – מתן הזדמנות לכל השותפים והנהנים מפעילויות בדאיאת (מבוגרים וילדים) להביא את עצמם לידי ביטוי ולהשפיע על הדרך והעשייה של בדאיאת.
 • העשרת החוויה ותחושת המסוגלות האישית, המקצועית וההורית של בעלי מקצוע והורים, מתוך הכרה בחשיבותן של חוויות אלה הן למבוגרים עצמם והן כתנאי ליכולתם להעניק חוויות מיטביות לילדים.
 • דיאלוג שוויוני בין אנשי מקצוע ערבים ויהודים.
 • סטנדרטים אקדמיים גבוהים, הבאים לידי ביטוי במספר אופנים:
  • לווי ויעוץ אקדמי לכל התוכניות על-ידי פרופ' מרגלית זיו, מנהלת אקדמית של מרכזי בידאיאת ומומחית בחינוך והתפתחות בגיל הרך.
  • השתתפות של מרצים ממכללת אלקאסמי בהנחיית קורסים בבדאיאת.
  • שיתוף סטודנטיות מחוג הגיל הרך במכללת אלקאסמי בהנחיית פעילויות בבדאיאת.
  • ביסוס הפעילויות על מחקרים עדכניים.
  • עידוד מחקר בתחומים רלוונטיים.
  • פיתוח חומרי הדרכה איכותיים.
  • לווי של כל הפעילויות בהערכה.
 • פיתוח פעילויות וחומרי הדרכה המבוססים על ערכים ועקרונות חינוכיים אוניברסאליים לצד התאמה לחברה ולתרבות הערבית.
 • שיתופי פעולה עם גופים ומוסדות המעורבים בקידום הגיל הרך.

 
כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי