חדשות קשורות
אין חדשות קשורות
מטרות ויעדים

למימוש החזון הוגדרו מספר מטרות ויעדים מרכזיים המתוארים בטבלה שלהלן.
מטרות ויעדים של מרכזי בידאיאת:
מטרה יעד
יצירת מארג של מרכזים ותכניות בעלי מבנה ארגוני ותרבות ארגונית המאפשרים מימוש של המטרות המשותפות, תוך שמירה על אוטונומיה של כל מרכז, שותף או תכנית. פיתוח והפעלה של מרכזים ותכניות לקידום הגיל הרך הפועלים מתוך חזון, מטרות ודרכי פעולה משותפים.
פיתוח והעברה של קורסים וסדנאות איכותיים ומגוונים לאנשי מקצוע, הורים ומשפחות. העמקת ידע חינוכי - העמקת הידע של אנשי מקצוע ומבוגרים משמעותיים במשפחותיהם של ילדים לגבי חינוך והתפתחות מיטביים בגיל הרך והעשרת דרכי העבודה וההתייחסות לילדים.
הכשרה ולווי של אנשי מקצוע מובילים בתחומים מרכזיים בחינוך לגיל הרך. יצירת מנהיגות בחברה הערבית בגיל הרך - הגדלת הגרעין של אנשי מקצוע מומחים ומנהיגים בתחום הגיל הרך.
פיתוח והעברה של מגוון רחב של קורסים להורים, לסבים וסבתות ופעילויות משותפות למבוגרים וילדים, בלווי הדרכה למבוגרים. טיפוח אינטראקציות איכותיות בין מבוגרים לילדים והעשרת חוויות הלמידה וההנאה של ילדים.
עידוד מחקר בתחומים ייחודיים, כגון: קריאת ספרים בערבית וטיפוח השפה הערבית, איסוף ותיעוד של ידע חינוכי-תרבותי ופיתוח חומרי הדרכה והנחיה בערבית לאנשי מקצוע והורים. פיתוח והפצת ידע חינוכי- התפתחותי תואם תרבות.
פרויקטים ופעילויות משותפות עם משרד החינוך, עירית תל אביב-יפו ומועצות מקומיות, מוסדות אקדמיים וגופים נוספים המעורבים בחינוך ורווחה בגיל הרך. שותפויות - יצירת שותפויות בין גורמים אקדמיים, מקצועיים וקהילתיים לקידום הגיל הרך.
גיוס תקציב, תרומות ומענקים מארגונים וקרנות נוספים.

 
כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי