פרופ' מרגלית זיו, ראש תכנית הוראה ולמידה במכללת אלקאסמי ומנהלת אקדמית של בדאיאת השתתפה במפגש בין-לאומי על חינוך לשלום באירלנד
פרופ' זיו, שייכת לרשת בי"ל לקידום שלום בגיל הרך, בה משתתפים אנשי חינוך מובילים ממדינות המעורבות בקונפליקט ברחבי העולם. מטרתה של הרשת היא להעלות את המודעות של קובעי מדיניות ואנשי חינוך בעולם לחשיבות של חינוך איכותי החותר לשלום בגיל הרך. פרופ' זיו הציגה במפגש שהתקיים בתחילת דצמבר בבלפסט את העשייה בתחום במדינת ישראל. היא תיארה את המדיניות והפעילויות של אגף החינוך לגיל הרך במשרד החינוך, את הגישה החינוכית הייחודית במכללת אלקאסמי ואת העשייה החינוכית-חברתית של בדאיאת.כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי