מפגש אחרון לשנה זו של "מכתבת אלפאנוס" למדריכות הגיל הרך במשרד החינוך
ביום רביעי, 23.3.16 התקיים במרכז בדאיאת אלקאסמי המפגש הרביעי והאחרון לשנה זו של "מכתבת אלפאנוס" למדריכות הגיל הרך במשרד החינוך. מטרות המפגש היו לסכם את התהליך המקצועי שהמדריכות הובילו במהלך השנה בזיקה לספרי פאנוס.
המפגש החל בדברי ברכה של פרופ' מרגלית זיו, מנהלת מרכז בדאיאת ושל דר' מנאר סלאמה, מדריכה ארצית לשפה ואוריינות ערבית, שציינו בהערכה את המחויבות והתרומה המרשימות של המדריכות ליישום מיטבי של התכנית.
גב' אריג' מסארווה הנחתה את סדנת הפתיחה, בה הוזמנו המדריכות לשתף בחוויות ההדרכה שלהן לאורך השנה, תוך התייחסות לשיר שבחרו מתוך הספר "חדי כאלוורד" (מאת פאדל עלי) שחולק השנה במסגרת "מכתבת אלפאנוס". המדריכות ציינו אתגרים שהתמודדו עימם וכן נקודות כוח והישגים.
לאחר מכן הרצתה אריג' על מחקר הדוקטורט שלה בנושא "קריאת ספרים בערבית ודיגלוסיה – האם לקרוא בספרותית או לספר במדוברת"? ממצאי המחקר מצביעים על דרכים לשלב בין שני משלבי השפה ועוררו ענין רב אצל המדריכות.
לסיום, צפו המשתתפות בהנאה מרובה בהצגה "נקטוטה", המתבססת על הספר "נקודה אדומה על דף לבן" (מאת: ג'לנאר חאג'ו) מתכנית פאנוס שהוצגה על-ידי השחקנית פידאא זידאן.כל הזכויות שמורות © אקדמיית אלקאסמי