מכתבת אלפאנוס – הצגת הספר 'הכייס הקטן' בגנים
מכתבת אלפאנוס – יום למידה למדריכות הגנים סביב התכנית
בדאיאת באקה – מפגשי ילדים והורים
תכנית באקה – אירוע מוסיקאלי לפתיחת שנת הפעילות
בדאיאת הירש יפו
בדאיאת הירש יפו – אירוע סיום שנת פעילות בבדאיאת הירש-יפו
התפתחות מקצועית – סייעות לומדות במפגשים של ההתפתחות המקצועית
התפתחות מקצועית – גננות במפגשי הלמידה של ההתפתחות המקצועי